Obsah

ARCHÍV ZPRAVODAJŮ

ZPRÁVY PND TV 2019

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Novela energetického zákona

V současné době probíhají závažné změny v legislativě zprostředkovatelů obchodů s energetickými komoditami. Před třemi roky byla založena Českomoravská asociace energetických poradců s cílem očistit oblast zprostředkování obchodu s energetickými komoditami od „energetických šmejdů“ a naopak slušným zprostředkovatelům pomoci k rozvoji této oblasti.

Výsledky dosavadní činnosti ČAEP:

  • navrhla, vytvořila a prosadila profesi Energetický poradce (zprostředkovatel obchodů s energetickými komoditami) v Národní soustavě kvalifikací,
  • navrhla řešení a regulaci zprostředkovatelů, ze které vychází dnešní návrh MPO (bohužel zatím jen částečně),
  • aktivně se účastnila Kulatého stolu na MPO „Nekalé praktiky obchodníků při prodeji energií pro domácnosti“ pořádaném SOCR,
  • navázala spolupráci s MPO, ERU, HK, MŠMT, NÚV …

V týmu ČAEP jsou odborníci s vlastní zkušeností s obchodem s energetickými komoditami, jeho organizováním, technickou problematikou a energetikou ve státní správě.

ČAEP je koncipována jako nezávislá platformu pro vzájemnou spolupráci dodavatelů energií a energetických poradců. Cílem je společné řešení existujících a navrhovaných legislativních, technických a procesních překážek a zejména zkvalitňování služeb na trhu s energiemi ve vztahu ke konečnému zákazníkovi.

Jak vidíme řešení problematiky „energetických šmejdů“? Rozhodně ne jen v jejich registraci a možnosti jim dát na rok „červenou kartu“. To bude snadno obejito a pro konečného zákazníka se nezmění nic, naopak.

Řešení přece již dávno existuje v podobné oblasti – ve finančním sektoru. Finanční poradci mají jasná pravidla a finanční trh se tím účinně vyčistil.

Energetický poradce by měl mít zejména:

  • odborné znalosti
  • postupovat podle kodexu, který je opravdu vymahatelný
  • zodpovědnost za škody, které svým klientům způsobí

Všechny tyto 3 oblasti 3 roky řešíme a navrhujeme. Nyní už jsou politici, co začínají chápat, že jejich prioritou by měla být ochrana běžných lidí (a zejména těch starších) a naslouchají nám.

Autor: Ing. Martin Novosad, ředitel Českomoravské asociace energetických poradců, z.ú.